Dokážete si představit, že Váš zaměstnanec nevydá účtenku, dojde mu barva v tiskárně, nebo nebude fungovat internet, a Vy
dostanete pokutu až 500000Kč?
Jsme tým, který V ČR PROVOZUJE 5. ROKEM POJIŠTĚNÍ NA POKUTY ZA DOPRAVNÍ PŘESTUPKY A NYNÍ PŘINÁŠÍME
ZAJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY PODNIKATELŮ V RÁMCI EET

Nejčastější dotazy

?Co mi za roční poplatek 8 990 Kč nabídnete?

Za roční poplatek Vám nabídneme právní asistenci v případě, kdy bude Vaše společnost subjektem kontroly dle zákona o evidenci tržeb, nebo navazujícího správního řízení o uložení pokuty. Nezáleží přitom na tom, kolikrát Vás úředníci budou kontrolovat, nebo kolik řízení proti Vám bude zahájeno. Zastoupíme Vás vždy, bez dalších poplatků.

Zároveň získáte možnost konzultací právních otázek souvisejících s elektronickou evidencí tržeb, případně se souvisejícími pracovněprávními spory, s našimi právníky.

?Jakým způsobem přestupky obhajujete?

Naše služba funguje na principu běžné právní služby. Využíváme toho, že úředníci jsou lidé průměrně inteligentní, bez výraznějších právních znalostí s velkou chutí trestat. Právo známe o mnoho lépe. Dokážeme přednášet konstrukce, které vylučují odpovědnost za správní delikt. Navrhujeme, shromažďujeme a provádíme takové důkazy, které podporují naše „kličkování mezi paragrafy“. Ve své činnosti dosahujeme perfektní úspěšnosti. Našim cílem je dosáhnout rozhodnutí o zastavení řízení. Je-li řízení zastaveno, není vyslovena vina a na účastníka se hledí tak, jakoby nikdy nebyl uznán vinným.

?V jakém stádiu je moje řízení?

O jednotlivých úkonech v řízení Vás budeme informovat a zašleme Vám též kopie písemností, které posíláme správním orgánům a které tyto zašlou nám. V případě dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

?Na jakém právním principu antiEET.cz funguje?

AntiEET.cz je provozováno Spolkem provozovatelů služeb v gastronomii a hotelnictví, jehož stanovy zakládají členům právo na právní pomoc spolku v případě, že některý z členů spolku je obviněn ze správního deliktu dle zákona o evidenci tržeb.

Proto se stáváte členem spolku; částka 8 990 Kč je členským příspěvkem.

?Budu muset chodit na finanční úřad nebo na celní správu?

Ne, písemnost, kterou Vám orgán doručí pouze naskenujete a zašlete nám na e-mail. My Vám vyhotovíme plnou moc, kterou Vám zašleme k podpisu. Opět nám stačí, pokud nám zašlete její sken. Následně Vás již zastoupíme; o jednotlivých úkonech v řízení Vás budeme informovat a zašleme Vám též kopie písemností, které posíláme správním orgánům a které tyto zasílají nám. V případě dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

?Kolik mne to bude stát?

8 990 Kč ročně na jednu provozovnu s neomezeným množstvím zastoupení z naší strany. To znamená, že cena se dále už nemění a nezáleží na tom, zda máte či nemáte prohřešek, ani na tom, kolik jich máte.

?Byla u mě kontrola, co mám dělat?

Pokud jste se nestihl stát členem našeho spolku, nezoufejte, umíme pomoci i nečlenům spolku, a to prostřednictvím našich advokátů. Jednorázová cena za zastoupení ve správním řízení začíná na částce 49 990 Kč, její přesná výše je pak stanovena individuálně a je věcí dohody mezi subjektem správního řízení a advokátem. Výše ceny je pak dána zejména nutností cestovat ke správnímu orgánu, činit ve věci návrhy, předkládat důkazy, precizně argumentovat, předkládat analýzy a dokazovat námi tvrzené situace a důvody, pro které tvrdíme, že jednání nebylo protiprávní, případně sepisovat odvolání proti rozhodnutí a pokračovat v argumentaci v odvolacím řízení.

Alternativou je pojistit se proti Andrejovi s předstihem jen za 8 990 Kč/rok a mít tak jistotu, že vás kontrola může navštívit kolikrát chce a nebudete se stresovat.

?Když si pořídím antiEET.cz, nemusím mít kasu?

I v případě, kdy budete mít pojištěny právní služby proti zákonu o evidenci tržeb, doporučujeme mít pokladní zařízení, které eviduje tržby. Byť i v takovém případě bychom mohli být v řízení o správním deliktu úspěšní a docílit zastavení řízení, avšak takový výsledek není – zejména u takto zjevného porušení povinností – jistý, a proto zbytečně riskujete uložení pokuty. Nemít pokladnu a nevystavit účtenku je obrovský rozdíl.

Pojistěte se proti
Andrejovi ještě dnes!

Nenechte se šikanovat hloupým zákonem, který znesnadňuje podnikání. Zajistěte si právní ochranu v souvislosti s EET ještě dnes!

Přejít k objednávce
info@antieet.cz
+420 776 711 244

Přihlašte se k odběru newsletteru a nepřijdete o žádnou novinku.