Dokážete si představit, že Váš zaměstnanec nevydá účtenku, dojde mu barva v tiskárně, nebo nebude fungovat internet, a Vy
dostanete pokutu až 500000Kč?
Jsme tým, který V ČR PROVOZUJE 5. ROKEM POJIŠTĚNÍ NA POKUTY ZA DOPRAVNÍ PŘESTUPKY A NYNÍ PŘINÁŠÍME
ZAJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY PODNIKATELŮ V RÁMCI EET

Objednávka

ZAJISTĚTE SI PRÁVNÍ OCHRANU
V SOUVISLOSTI S ELEKTRONICKOU EVIDENCÍ TRŽEB

Po uhrazení členského příspěvku od nás obdržíte potvrzení o zaplacení členského příspěvku, které je daňově uznatelné, tudíž jej stačí předat Vaší účetní.

Jsem fyzická osoba
Jsem právnická osoba
+
-
  Chci zahrnout do zajištění právní ochrany i mé zaměstnance, jelikož vím, že pokuta do 500 000 Kč hrozí jak mi, tak mým zaměstnancům. (+3 490 Kč)


Celková cena 8 990 Kč
  Souhlasím se zněním spolkových podmínek a ze své svobodné vůle souhlasím, že po zaplacení příspěvku se stanu členem spolku provozovatelů služeb v gastronomii a hotelnictví.
Potvrdit objednávku
+
-
  Chci zahrnout do zajištění právní ochrany i mé zaměstnance, jelikož vím, že pokuta do 500 000 Kč hrozí jak mi, tak mým zaměstnancům. (+3 490 Kč)


Celková cena 8 990 Kč
  Souhlasím se zněním spolkových podmínek a ze své svobodné vůle souhlasím, že po zaplacení příspěvku se stanu členem spolku provozovatelů služeb v gastronomii a hotelnictví.
Potvrdit objednávku

Pokud jste se nestihl stát členem našeho spolku, nezoufejte, umíme pomoci i nečlenům spolku, a to prostřednictvím našich advokátů. Jednorázová cena za zastoupení ve správním řízení začíná na částce 49 990 Kč, její přesná výše je pak stanovena individuálně a je věcí dohody mezi subjektem správního řízení a advokátem. Výše ceny je pak dána zejména nutností cestovat ke správnímu orgánu, činit ve věci návrhy, předkládat důkazy, precizně argumentovat, předkládat analýzy a dokazovat námi tvrzené situace a důvody, pro které tvrdíme, že jednání nebylo protiprávní, případně sepisovat odvolání proti rozhodnutí a pokračovat v argumentaci v odvolacím řízení.

info@antieet.cz
+420 776 711 244

Přihlašte se k odběru newsletteru a nepřijdete o žádnou novinku.